Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

 • Genom att kunna komma åt denna webbplats säger du ja att bli bunden av dessa
 • webbplats Villkor och villkor som är användbara, alla relevanta lagar och regler och regler,
 • och godkänner att du är ansvarig för att alla relevanta lokala är uppfyllda
 • lagar och förordningar. Om du inte accepterar dessa villkor är du förbjuden från
 • använder eller kan komma åt denna webbplats. De materialtyper som finns på denna webbplats är
 • betalt av relevant upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Use License

 • Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia från materialet
 • (information eller programvara) på ranapcz.com s webbplats för privat,
 • Endast icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är faktiskt beviljandet av licensen,
 • inte riktigt en titeländring, och enligt denna licens kanske du inte:
 • modifiera eller kopiera materialtyperna
 • utnyttja materialen för nästan alla kommersiella ändamål eller någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
 • göra ansträngningar att dekompilera eller omvända någon programvara på ranapcz.com s webbplats
 • ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar i materialet eller
 • överför materialtyperna till en annan person eller "spegla" materialtyperna på alla andra servrar.
 • Licensen ska omedelbart upphöra om du bryter mot dessa begränsningar och kan slutas av ranapcz.com när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av licensen måste du förstöra alla nedladdade material du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Disclaimer

 1. Materialtyperna på ranapcz.com s webbplats levereras "som det är". ranapcz.com lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar härmed och upphäver andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ändamålet eller bristande överträdelse av ip eller annat brott mot lagliga rättigheter . Vidare garanterar ranapcz.com inte eller ger några förklaringar med avseende på precision, sannolika resultat eller livslängder med att använda materialtyperna på sin webbplats eller i samband med sådana material eller på webbplatser som är associerade med denna webbplats.

4. Limitations

Under inga omständigheter ska ranapcz.com eller dess leverantörer ansvara för eventuella skador (inklusive, men inte begränsat till, skador på dataförlust eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår vid användning eller brist på förmåga att utnyttja de typer av material på ranapcz.coms hemsida, även om ranapcz.com eller kanske en ranapcz.com-godkänd representant fortsätter att anmälas muntligt eller kanske skriftligen om eventuella skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte påverka dig.

5. Revisions and Errata

De typer av material som visas på ranapcz.com s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotofel. ranapcz.com garanterar inte att materialen på webbplatsen är korrekta, fullständiga eller aktuella. ranapcz.com kan göra ändringar mot materialet på sin webbplats när som helst utan varning. ranapcz.com gör emellertid ingen hängivenhet för att uppdatera materialtyperna.

6. Links

ranapcz.com har inte granskat alla webbplatser som är associerade med sin webbplats och är inte ansvarig för objekten på en sådan länkad webbplats. Inkluderingen associerad med en länk föreslår inte godkännande av ranapcz.com från webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats når användarens egen risk.

7. Site Terms of Use Modifications

ranapcz.com kan ändra dessa förhållanden att använda på grund av sin webbplats när som helst utan varning. Användning av den här sajten säger du ja för att bli bunden genom den nuvarande formuläret för dessa Villkor och villkor som är användbara.

8. Governing Law

Eventuella krav i samband med ranapcz.com S webbplats kommer att kontrolleras av lagar och förordningar från den senaste tidens tillstånd Du kan utan hänsyn till lagbestämmelsernas konflikt.

Allmänna Villkor och villkor som är relevanta för att utnyttja en webbplats.

Privacy Policy

Din integritet är avgörande för oss alla. Följaktligen har vi utvecklat denna försäkringspolicy för att säkerställa att du definitivt vet hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och utnyttjar privat information. Nästa skisserar vår online sekretesspolicy.

 • Innan eller under tiden för insamling av privat information kommer vi att ta reda på syftet med att uppgifterna samlas in.
 • Vi samlar in och använder privat information uteslutande för att uppfylla enskilda ändamål för oss såväl som för andra kompatibla ändamål, såvida inte vi givetvis har samtycke från den berörda personen eller, om det behövs, juridiskt.
 • Vi behåller endast privat information så lång som nödvändig för att uppfylla enskilda ändamål.
 • Vi samlar in privat information på auktoriserat och rättvist sätt och, vid behov, med hjälp av det berörda barnets förståelse eller samtycke.
 • Privata uppgifter ska gälla för de behov som den ska användas och, i den utsträckning som är avgörande för enskilda ändamål, borde vara korrekt, fullständig eller aktuell.
 • Vi skyddar privat information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller tjuv, förutom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
 • Vi gör oss lätt tillgängliga för kunderna om våra metoder och policyer för kontroll av privat information.

Vi är dedikerade till att utföra vår verksamhet i överensstämmelse med dessa begrepp för att garantera att privata uppgifter är konfidentiella skyddade och underhållna.